Opgaven

Vision

Opgaven for denne film var, at skabe en film for virksomheden KPMG, hvor man møder menneskene bag virksomheden.

Den corporate verden kan være meget præget af performance, tal og suits, men i denne film var det fremtrædende at vi så menneskene bag.

Vi foreslog derfor, at man zoomede ind på ansigterne og skabte en stærk voice over fortælling, der handler om KPMG´s værdier – at der er plads til alle med udgangspunkt i virksomhedens grundsøjler.